Архівний відділ

Ірпінської міської ради

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2023 рік


                                          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до плану розвитку архівної справи архівного відділу

 виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2023 рік  (форма 1)

 

1. Формування НАФ та експертиза цінності документів

 

1.3.2. Заплановано схвалення ЕК архівного відділу описів справ з кадрових питань (особового складу) –  150 од.зб., 2 номенклатури справ.                                                                                                

1.4.Прийняти на державне зберігання 460 справ управлінської документації установ, організацій, підприємств, які є фондостворювачами архівного відділу та 300 фотодокументів, 200 відеофайлів до «Колекція документів російсько-української війни на території Ірпінської громади» .

1.5. Провести експертизу 1000 фотодокументів та 300 відеофайлів фонду «Колекція документівросійсько-українськоївійни на території Ірпінської громади».

1.7.1.-1.7.3.  У 2023 році здійснювати контроль за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах-джерелах формування НАФ, проводити семінари - не планується. Всі консультації щодо роботи установ – джерел формування НАФ у зоні комплектування архівного відділу, будуть надаватись в індивідуальному порядку.

 

 2.Приймання-передавання архівних документів від однієї архівної установи до іншої – робота не планується

 

 3. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

3.2. Заплановано провести ремонт 25 арк. документів з паперовими носіями

3.7. Перевірити наявность та стан документів, що зберігаються в архівному відділі – 1593 од.зб.

3.11.Продовжувати роботу щодо поповнення фонду користування, оцифрувати 868 справ (99594 файли)

3.12. Оцифрувати 5 описів (114 файла) на документи Національного архівного фонду

 

4. Використання інформації документів Національного архівного фонду 4.1.1. Заплановано прийняти 390 запитів від фізичних і юридичних осіб, з них 225 прийнятих на особистому прийомі.

4.1.2. Планується виконати запити:

             - тематичні– 30;

              - майнові– 357;

              - соціально-правового характеру – 3.

4.2. Заплановано підготувати 2 виставки архівних документів, присвячених   річницям Конституції України та Незалежності України.

4.3. Заплановано надати 5 користувачам (8 відвідувань) – громадянам України послуги читального залу архівного відділу, надати їм для вивчення архівні документи різних фондів у кількості 50 од.зб.

 

5. Зміцнення матеріально-технічної бази архівів – робота не планується

 

 

Начальник                                                                                 Людмила ЗБРОЖЕК