Архівний відділ

Ірпінської міської ради

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2021 рік


                                               ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до плану розвитку архівної справи архівного відділу

 виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2021 рік  (форма 1)

 

1. Формування НАФ та експертиза цінності документів

п.1.1. Прийняти на державне зберігання 450 справ установ, організацій, підприємств, які є фондостворювачами архівного відділу.

п.1.3.2. Заплановано схвалення ЕК архівного відділу описів справ з кадрових питань (особового складу) –  216 од.зб.; 1 номенклатуру справ.                                                                                                  

п.1.4. Провести експертизу цінності 18 од.зб. документів НАФ (управлінської документації), що зберігаються в архівному відділі.

п.1.7.1. У 2021 році здійснити контроль за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах-джерелах формування НАФ: провести                                 3 комплексні, 2 тематичні перевірки

п.1.7.3. Заплановано провести 1 семінар (нараду) з питань дотримання  вимог чинного законодавства в галузі архівної справи щодо роботи установ з документами, постановки документів на облік в державі та з питань паспортизації архівних підрозділів установ - джерел формування НАФ у зоні комплектування архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

 2. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

п.2.2. Заплановано провести ремонт 40 арк. документів з паперовими носіями

п.2.3.Оправити та підшити 18 од.зб. управлінських документів, що зберігаються в архівному відділі.

п.2.6. Закартонувати 450 од.зб. документів прийнятих від фондостворювачів архівного відділу.

п.2.8 Перевірити наявность та стан документів, що зберігаються в архівному відділі – 1974 од.зб.

3. Використання інформації документів НАФ

п.3.1.1. Заплановано прийняти 380 запитів від фізичних і юридичних осіб, з них 220 прийнятих на особистому прийомі.

п.3.1.2. Планується виконати запити:

             - тематичні– 27;

              - майнові– 350;

              - соціально-правового характеру – 3.

п.3.2. Заплановано підготувати 3 виставки архівних документів, присвячених подіям  24-й річниці Конституції України, 30-й річниці Незалежності України, до Дня міста Ірпеня.

п.3.3. Заплановано надати 5 користувачам (10 відвідувань) – громадянам України послуги читального залу архівного відділу, надати їм для вивчення архівні документи різних фондів у кількості 80 од.зб.

 

 

 

Начальник                                                                                 Людмила ЗБРОЖЕК